Albury

Text hesla

Albury [ól-] — mesto v Austrálii na ľavom brehu rieky Murray na juhu štátu Nový Južný Wales; 46-tis. obyvateľov (2011). Významné obchodné centrum s potravinárskym (mliekarstvo, spracovanie medu a tukov), drevárskym, textilným, elektronickým a strojárskym priemyslom. Spolu s mestom Wodongo (štát Viktória) ležiacim asi 7 km nižšie na pravom brehu Murray tvorí aglomeráciu (88-tis. obyvateľov, 2014), ktorá sa za podpory federálnej vlády i vlády obidvoch štátov (začiatkom 70. rokov 20. stor.) mala do roku 2000 stať vzorovým rozvojovým regiónom (s viac ako 150-tis. obyvateľmi); realizácia týchto plánov sa však neuskutočnila.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 7. septembra 2016.

Albury [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/albury