albumíny

Text hesla

albumíny [lat.] — globulárne proteíny nachádzajúce sa vo všetkých živočíšnych tkanivách a rastlinných pletivách. Sú bielej farby (lat. albus = biely). Makromolekuly albumínov obsahujú najmä kyslé (Asp, Glu) a neutrálne (Leu, Ile) aminokyselinové stavebné jednotky. Ako minoritné zložky sú na polypeptidovom reťazci viazané cukry a fosfátové skupiny. Makromolekuly albumínov majú molekulovú hmotnosť 20 – 70 kDa, sú rozpustné vo vode a vodných roztokoch solí, pomerne ľahko kryštalizujú. Najznámejšie albumíny: sérový albumín (súčasť krvnej plazmy), laktalbumín (kazeín; nachádza sa v mlieku), ovalbumín (vo vaječnom bielku), leukozín (v obilninách), legumelín (v strukovinách).

Zverejnené v auguste 1999.

Albumíny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/albuminy