albuminózne semeno

Text hesla

albuminózne semenobot. semeno obsahujúce v čase svojej zrelosti endosperm, ktorý sa spotrebúva až pri klíčení. Opak: exalbuminózne semeno.

Text hesla

albuminózne semenobot. semeno obsahujúce v čase svojej zrelosti endosperm, ktorý sa spotrebúva až pri klíčení. Opak: exalbuminózne semeno.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. novembra 2017.

citácia

Albuminózne semeno [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-12-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/albuminozne-semeno