Albissola

Text hesla

Albissola — talianske stredisko výroby majoliky v Ligúrii činné od 16. stor. V 17. a 18. stor. ovplyvnené delftskou fajansou, ktorá sa vyznačovala modro maľovanou figurálnou a rastlinnou výzdobou predmetov. K popredným výrobcom patrila rodina Siccardiovcov (značka S alebo S s korunkou).

Zverejnené v auguste 1999.

Albissola [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/albissola