Albertina

Text hesla

Albertina — galéria výtvarného umenia vo Viedni, jedna z najvýznamnejších a najväčších zbierok grafiky a kresby na svete. Sídli v rovnomennom klasicistickom paláci, ktorý je súčasťou Hofburgu. Jej jadro tvoria zbierky grafiky a kresby, ktoré systematicky zhromaždilo knieža Albert Kazimír, ktoré bolo 1765 – 80 miestodržiteľom Uhorska a od 1766 sídlilo na Bratislavskom hrade (po jeho odchode bola zbierka odvezená do Bruselu; pôvodne mala aj didaktickú funkciu). Ako rok založenia zbierky sa uvádza 1776, keď počas cesty (Grand Tour) do Talianska získal Albert Kazimír kolekciu kresby a grafiky (prostredníctvom diplomata grófa Giacomma Durazza, *1717, †1794). Od začiatku 90. rokov 18. stor. sídli v paláci, ktorý 1801 – 04 klasicisticky prestaval architekt Louis Montoyer (*1747, †1811) a počas 19. stor. slúžil ako rezidencia habsburských arcivojvodov a arcivojvodkýň (prístupné sú reprezentačné Štátne apartmány reštaurované v 20. stor.), budova bola prestavaná a upravená v 20. stor. a začiatkom 21. stor. (vstup navrhol H. Hollein, 2001 – 03). R. 1919 sa zbierka aj palác stali majetkom štátu, 1920 sa jej súčasťou stala kolekcia grafiky z Cisárskej dvorskej knižnice. Od 1921 sa oficiálne nazýva Albertina. V súčasnosti zbierkové fondy tvorí zbierka grafiky a kresby (okolo 1 milióna zbierkových predmetov z obdobia od 15. stor. do súčasnosti), architektonická zbierka (okolo 40-tis. kresieb, plánov a modelov z obdobia od stredoveku do súčasnosti), zbierka fotografií (okolo 100-tis. kusov), zbierka moderného umenia (Batlinerova zbierka), zbierka súčasného umenia (Esslova zbierka) a zbierka historického nábytku. Má stálu expozíciu, usporadúva aj dočasné výstavy.

Zverejnené v auguste 1999.

Albertina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/albertina