albatrosovité

Text hesla

albatrosovité [gr. > arab. > port.], Diomedeidae — čeľaď z triedy vtáky (Aves), rad rúrkonosce (Procellariiformes); v starších zoologických systémoch víchrovníkotvaré. Veľké morské vtáky so 68 – 135 cm dlhým telom a s krátkym, na konci zaokrúhleným chvostom, hmotnosť od 3 do 12 kg. Výborné letce s dlhými štíhlymi krídlami, s veľkým počtom predlakťových letiek a s plávacími blanami medzi troma dopredu smerujúcimi prstami; plachtia pomocou vzdušných prúdov. Jedince sú hnedej, sivej alebo bielej farby s čiernym chrbtom. Prísne sťahovavé, obývajú ostrovy a pobrežia na juž. pologuli, hniezdia raz do roka, samica znáša iba jedno vajce. Patria sem 4 rody s jednotným slovenským názvom albatros s 22 druhmi.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 13. februára 2018.

Albatrosovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/albatrosovite