albarello

Popis ilustrácie

Albarello, okolo 1505 – 10, renesančná majolika z Deruty, Metropolitné múzeum umenia, New York

Text hesla

albarello [tal.] — lekárnická majoliková nádoba valcového tvaru, v strede zúžená, so širokým hrdlom a s nízkou nohou. Pôvodom z Mezopotámie a Perzie. Od 15. stor. rozšírená v Španielsku a Taliansku, od 16. stor. pod vplyvom talianskej majoliky aj v iných európskych krajinách.

Zverejnené v auguste 1999.

Albarello [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/albarello