Albach, Jozef Stanislav

Text hesla

Albach, Jozef Stanislav, 28. 1. 1795 Bratislava – 12. 11. 1853 Eisenstadt, Rakúsko — uhorský prírodovedec a náboženský spisovateľ. Študoval filozofiu (Bratislava, Székesfehérvár) a teológiu. R. 1810 vstúpil do františkánskej rehole, 1818 vysvätený za kňaza. Mal bohatú botanickú a mineralogickú zbierku (dnes časť v gymnáziu v Malackách), jeho práce zostali v rukopise (deponované v Univerzitnej knižnici v Bratislave), tlačou vyšli učebnice zemepisu.

Zverejnené v auguste 1999.

Albach, Jozef Stanislav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/albach-jozef-stanislav