alare

Text hesla

alare [gr.], skr. al — antropometrický bod na krídle nosa najďalej od stredovej roviny tela. Vzdialenosť medzi ľavostranným a pravostranným alare udáva u človeka šírku nosa.

Zverejnené v auguste 1999.

Alare [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alare