Aladura

Text hesla

Aladura — západoafrické synkretické náboženské hnutie, ktoré vzniklo v Nigérii v prvých desaťročiach 20. stor., odkiaľ sa rozšírilo do okolitých štátov (jorubské slovo Aladura znamená ten, kto sa modlí). Je syntézou kresťanstva a prvkov afrických tradičných náboženstiev, duchovného liečiteľstva, magických praktík a zariekavania. Ako univerzálny liek sa používa svätená voda. Pri vzniku Aladury stál charizmatický učiteľ a liečiteľ Joseph Ayodele Babalola (*1904, †1959). Hlásia sa k nej desiatky autonómnych cirkví a kongregácií, medzi najvýznamnejšie patrí Cirkev Pána (angl. Church of the Lord) založená 1930. Veľký význam pripisuje písanému slovu a svätým textom vnuknutým zakladateľovi a vodcovi tohto mesianistického hnutia, anglikánskemu katechétovi, učiteľovi a vizionárovi Josiahovi Olunowovi Ositeluovi (*1902, †1966). V čase jeho smrti bola Cirkev Pána rozšírená v 4 afrických krajinách a mala pobočku aj v Londýne. Počet členov Aladury sa v súčasnosti odhaduje na niekoľko miliónov, Cirkev Pána má asi 3 mil. členov.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 13. októbra 2017.

Aladura [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aladura