alabastrón

Text hesla

alabastrón [gr.] — egyptská, neskôr grécka toaletná nádobka (→ grécke vázy) na masti a vonné oleje hruškovitého alebo valcovitého tvaru so zaobleným dnom, s úzkym krátkym hrdlom a roztieracou plôškou. Zhotovovala sa z alabastru, keramiky, zo skla, z hliny alebo z kovu.

Zverejnené v auguste 1999.

Alabastrón [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alabastron