al-Kánemí

Text hesla

al-Kánemí, plným menom šehu al-Hadždž Muhammad al-Amin al-Kánemí, 1776 – 1837 — islamský učenec, náboženský a politický vodca v Bornu (→ Kánem-Bornu). Počas džihádu Fulbov vedeného Usmanom dan Fodiom a po porážke a vypálení hlavného mesta Birnin Gazargamo (Birni N’Gazargamo) 1808 ho panovník Bornu z dynastie Sefawaovcov (Sayfawa), mai Dunama IX. Lefiami, požiadal o pomoc pred útokmi Fulbov. Al-Kánemímu ako duchovnému a náboženskému vodcovi sa podarilo podnietiť a zorganizovať aktívny odpor obyvateľstva, a tým postup Fulbov zastaviť, začo získal bohatú odmenu a veľkú politickú moc. Hoci oficiálne bol len poradcom panovníka, prijal titul šehu (hausky = šejk) a postupne si upevnil politickú aj ekonomickú moc. R. 1814 založil mesto Kukawa (130 km severových. od dnešného Maiduguri), ktoré sa stalo jeho sídlom a de facto novým administratívnym centrom Bornu. Najväčším nepriateľom Bornu zostali Fulbovia. Al-Kánemí v úsilí zastaviť boj moslimov medzi sebou (aj Fulbovia boli moslimovia) viedol 1808 – 12 rozsiahlu korešpondenciu s Usmanom dan Fodiom a jeho synom Muhammadom Bellom a neúspešne sa pokúšal ukončiť spory s Fulbmi mierovou cestou. R. 1825 viedol ofenzívu proti Fulbom v Bornu a o rok neskôr sa mu podarilo preniknúť hlboko na ich územie až k mestu Kano. Po Kánemího smrti bol jeho nástupcom syn Umar (Umar ibn Muhammad al-Amin al-Kánemí, †1881), ktorý odstránil posledného panovníka z dynastie Sefawaovcov i jeho syna, prijal titul šehu a stal sa zakladateľom dynastie šehuov z Bornu. Potomkovia al-Kánemího vládli ako poverení šehuovia aj po 1900 po ustanovení britskej (Indirect Rule), francúzskej a nemeckej, resp. neskôr britskej a francúzskej koloniálnej moci a ako tradiční vládcovia (šehu) aj po vyhlásení samostatnosti Nigérie v 60. rokoch 20. stor.

Text hesla

al-Kánemí, plným menom šehu al-Hadždž Muhammad al-Amin al-Kánemí, 1776 – 1837 — islamský učenec, náboženský a politický vodca v Bornu (→ Kánem-Bornu). Počas džihádu Fulbov vedeného Usmanom dan Fodiom a po porážke a vypálení hlavného mesta Birnin Gazargamo (Birni N’Gazargamo) 1808 ho panovník Bornu z dynastie Sefawaovcov (Sayfawa), mai Dunama IX. Lefiami, požiadal o pomoc pred útokmi Fulbov. Al-Kánemímu ako duchovnému a náboženskému vodcovi sa podarilo podnietiť a zorganizovať aktívny odpor obyvateľstva, a tým postup Fulbov zastaviť, začo získal bohatú odmenu a veľkú politickú moc. Hoci oficiálne bol len poradcom panovníka, prijal titul šehu (hausky = šejk) a postupne si upevnil politickú aj ekonomickú moc. R. 1814 založil mesto Kukawa (130 km severových. od dnešného Maiduguri), ktoré sa stalo jeho sídlom a de facto novým administratívnym centrom Bornu. Najväčším nepriateľom Bornu zostali Fulbovia. Al-Kánemí v úsilí zastaviť boj moslimov medzi sebou (aj Fulbovia boli moslimovia) viedol 1808 – 12 rozsiahlu korešpondenciu s Usmanom dan Fodiom a jeho synom Muhammadom Bellom a neúspešne sa pokúšal ukončiť spory s Fulbmi mierovou cestou. R. 1825 viedol ofenzívu proti Fulbom v Bornu a o rok neskôr sa mu podarilo preniknúť hlboko na ich územie až k mestu Kano. Po Kánemího smrti bol jeho nástupcom syn Umar (Umar ibn Muhammad al-Amin al-Kánemí, †1881), ktorý odstránil posledného panovníka z dynastie Sefawaovcov i jeho syna, prijal titul šehu a stal sa zakladateľom dynastie šehuov z Bornu. Potomkovia al-Kánemího vládli ako poverení šehuovia aj po 1900 po ustanovení britskej (Indirect Rule), francúzskej a nemeckej, resp. neskôr britskej a francúzskej koloniálnej moci a ako tradiční vládcovia (šehu) aj po vyhlásení samostatnosti Nigérie v 60. rokoch 20. stor.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Al-Kánemí [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/al-kanemi