al-Azhar

Text hesla

al-Azhar — mešita a islamská univerzita v Káhire založená v roku 972 dynastiou Fátimovcov. Počas ich vlády predstavovala šíitské stredisko islamskej literatúry, filozofie, prírodných vied a islamských vedných disciplín s obrovskou knižnicou, od 12. stor. s nástupom vlády sunnitských Ajjúbovcov bola jedným z najvýznamnejších centier sunnitského islamu a islamského práva, ktoré navštevovali študenti z mnohých krajín. V 14. stor. zaznamenala rozkvet, pôsobili tam najvýznamnejší vedci a bohoslovci (Ibn Chaldún a i.). V 19. stor. predstavovala jedno z centier arabského národného obrodenia, koncom 19. stor. sa stala strediskom islamského reformizmu, v 30. rokoch 20. stor. modernou inštitúciou európskeho typu s právnickou, teologickou a filologickou fakultou; za vlády Džamála Abd an-Násira a pod vplyvom sekularizácie egyptského politického a spoločenského života sa 1961 stala štátnou univerzitou s viacerými fakultami (o. i. s technickou, lekárskou, poľnohospodárskou). Každoročne na nej študuje asi 30-tis. poslucháčov, od 1962 aj ženy.

Zverejnené v auguste 1999.

Al-Azhar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/al-azhar