AKZO N. V.

Text hesla

AKZO N. V. — medzinárodný koncern so sídlom v Arnheme v Holandsku. Vznikol 1969 zlúčením holandských chemických spoločností AKU (Algemeene Kunstzijde Unie založenej 1929 a patriacej medzi najväčších svetových výrobcov umelého hodvábu a syntetických vláken) a KZO (Koninklijke Zout-Organon založenej 1967 zlúčením dvoch veľkých holandských chemických spoločností). AKZO N. V. sa zlúčil 1994 so švédskym chemickým koncernom Nobel Industries AB (založený 1984 zlúčením dvoch švédskych spoločností KemaNobel a Bofors) a vytvorili Akzo Nobel N. V., jednu z najväčších chemických spoločností na svete so sídlom v Amsterdame, neskôr sa pričlenili aj britské spoločnosti Courtaulds (1998) a Imperial Chemical Industries (ICI, 2008). Koncern má pobočky vo viac ako 80 krajinách sveta a asi tri štvrtiny jeho aktivít patria do oblasti chémie. Produkuje syntetické vlákna, plasty, chemikálie, humánne a veterinárne liečivá a diagnostiká, náterové látky, detergenty, výrobky papiernického priemyslu a i.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 12. decembra 2016.

AKZO N. V. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akzo-n-v