akvatolýza

Text hesla

akvatolýza [lat. + gr.] — premiestňovanie častí zvetraného materiálu z hornín a pôdy najmä vo vodnom prostredí na miesta ich usádzania pôsobením vonkajších činiteľov (slnečných lúčov, vody, ľadu, mrazu, vzduchu, vetra ap.) na zemský povrch. Počas premiestňovania (transportu) a usádzania (sedimentácie) má úlomkovitý materiál (detritus) v kratšom či dlhšom časovom úseku možnosť reagovať s vodou. Nastávajú javy transportného zvetrávania, ktoré vplývajú na zmenu prenášaných častíc nielen kvalitatívne, ale aj kvantitatívne a pokračujú v štádiu ich usádzania, niekedy aj spevňovania (diagenézy) vzniknutej usadeniny v sladkovodnom sedimentačnom prostredí.

Zverejnené v auguste 1999.

Akvatolýza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akvatolyza