akváriové rastliny

Popis ilustrácie

Akváriové rastliny

Text hesla

akváriové rastliny — vodné alebo močiarne rastliny pestované v akváriách pre estetickú funkciu, ale aj na udržanie biologickej rovnováhy. Pôvodne sa vyskytovali prevažne v trópoch alebo v teplejších oblastiach. Patria sem rožkatec (Ceratophyllum), vodomor (Elodea), valiznéria (Valisneria), echinodorus (Echinodorus) a i.

Zverejnené v auguste 1999.

Akváriové rastliny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akvariove-rastliny