akvakomplexy

Text hesla

akvakomplexy [lat.] — komplexy, v ktorých sa na centrálny atóm viaže molekula vody H2O ako ligand. Akvakomplexy [M(H2O)x]n+ vznikajú často pri rozpúšťaní solí prechodných i neprechodných kovov vo vode. Sú súčasťou kryštálovej štruktúry mnohých kryštalohydrátov, napr. kamencov a skalíc. Voda v akvakomplexoch môže byť nahradená inými molekulami alebo iónmi, ktoré sú silnejšími Lewisovými zásadami, napr. NH3 alebo CN, za vzniku ammin-, resp. kyanidokomplexov.

[Cu(H2O)6]2+ + 4 NH3 ⇌ [Cu(H2O)2(NH3)4]2+ + 4 H2O

Akvakomplexy sa správajú vo vode ako Brønstedove kyseliny (→ Brønstedova teória kyselín a zásad). Odštiepením protónu z koordinovanej molekuly vody vo vodnom roztoku vznikajú z akvakomplexov hydroxidokomplexy.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 22. novembra 2017.

Akvakomplexy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akvakomplexy