akútny

Text hesla

akútny [lat.] — prudký, náhly, prudko nastupujúci a prebiehajúci (napr. chorobný stav). Opak: chronický.

Text hesla

akútny [lat.] — prudký, náhly, prudko nastupujúci a prebiehajúci (napr. chorobný stav). Opak: chronický.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Akútny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-07-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akutny