aktovka

Text hesla

aktovka [lat.] — divadelný žáner v rozsahu jedného aktu (dejstva). Má všetky dejové a kompozičné zložky dramatického diela; obyčajne sa končí pointou.

Zverejnené v auguste 1999.

Aktovka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktovka