aktograf

Text hesla

aktograf [lat. + gr.] — prístroj na registráciu pohybov používaný napr. pri spánkovej liečbe živočícha alebo na zistenie cirkadiálnej periodicity niektorého jeho správania, napr. pri hľadaní potravy.

Zverejnené v auguste 1999.

Aktograf [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktograf