aktivita katalyzátora

Text hesla

aktivita katalyzátora — kritérium účinnosti katalyzátora. Posudzuje sa porovnávaním reakčnej rýchlosti dosiahnutej pri použití daného katalyzátora v porovnaní so zvolenou štandardnou reakčnou rýchlosťou. Pri heterogénnej katalýze prebieha reakcia v aktívnych miestach (centrách) katalyzátora. Aktivita katalyzátora je určená počtom týchto miest (čo súvisí s pórovitosťou katalyzátora), ich prístupnosťou a kvalitou (danou zložením aktívnych miest a aktiváciou).

Zverejnené v auguste 1999.

Aktivita katalyzátora [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktivita-katalyzatora