aktinostéla

Popis ilustrácie

Aktinostéla

Text hesla

aktinostéla [gr.], radiálna protostéla, radiálny cievny zväzok — typ stély, cievneho zväzku, vyznačujúci sa rozdelením drevných a lykových častí cievnych zväzkov na samostatné lúčovito sa striedajúce pruhy. Aktinostéla sa vyvinula z protostély, vyskytovala sa pri mnohých vývojovo pokročilejších rodoch, napr. pri rode Asteroxylon, ktorý sa považuje za predchodcu plavúňorastov. Dodnes sa zachovala v koreňoch všetkých semenných rastlín pred ich druhotným hrubnutím.

Zverejnené v auguste 1999.

Aktinostéla [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktinostela