aktinón

Text hesla

aktinón [gr.], zn. An — krátko žijúci izotop radónu 219Rn (doba polpremeny 3,96 s) objavený E. Rutherfordom 1900 v aktíniovom rade. Vzniká z 223Ra premenou alfa. Chemicky inertný plyn. Šíri sa do okolia atmosféry (→ rádioaktívna emanácia) a produkty jeho premeny sa ukladajú na predmetoch v okolí.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 27. decembra 2017.

Aktinón [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktinon