aktinoidová kontrakcia

Text hesla

aktinoidová kontrakcia — pokles iónového polomeru alebo atómového polomeru so vzrastom protónového čísla pri aktinoidoch. Pribúdajúce elektróny neobsadzujú vonkajšie orbitály, ale difúzne orbitály 5f, ktoré dostatočne netienia kladne nabité jadro. S rastúcim protónovým číslom aktinoidov preto plynulo rastie priťahovanie vonkajších elektrónov jadrom, polomery častíc (atómov alebo iónov) sa nezväčšujú, ale klesajú od aktínia k lawrenciu.

Zverejnené v auguste 1999.

Aktinoidová kontrakcia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktinoidova-kontrakcia