aktinídia

Popis ilustrácie

Aktinídia kolomiktová

Text hesla

aktinídia [gr.], Actinidia — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď aktinídiovité. Dvojdomé drevité ovíjavé opadavé liany s väčšími striedavými srdcovitými listami, v lete so súkvetiami drobných bielych kvetov. Majú vajcovité, väčšinou chutné jedlé plody. Pochádzajú z vých. Ázie; v Európe sa bežne pestujú druhy aktinídia kolomiktová (Actinidia colomicta, aj aktinídia ovocná, kolomikta) a aktinídia význačná (Actinidia arguta). Najznámejšia je z Nového Zélandu pochádzajúca aktinídia čínska (Actinidia chinensis) s chlpatými hnedými plodmi vnútri so zelenou dužinou (→ kivi).

Zverejnené v auguste 1999.

Aktinídia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktinidia