aktín

Text hesla

aktín [gr.] — svalová bielkovina vytvárajúca tenké vlákna, ktorá spolu s myozínom umožňuje zmršťovanie svalu (→ aktomyozín). Je to polymér (F aktín) skladajúci sa z globulárnych podjednotiek G aktínu. Aktín je dôležitou zložkou cytoskeletu mnohých eukaryontných buniek. Často sa vyskytuje naviazaný na iné bielkoviny. V organizme spolupôsobí aj pri zrážaní krvi, vylučovaní hormónov a delení buniek.

Zverejnené v auguste 1999.

Aktín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktin