akrotónia

Text hesla

akrotónia [gr.] — typ rozkonárovania stonky, mohutnejšie vyvíjanie sa bočných konárov a púčikov v hornej časti výhonku, čím vzniká stromovitý vzhľad rastliny; ďalším typom rozkonárovania je bazitónia.

Zverejnené v auguste 1999.

Akrotónia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akrotonia