akropodion

Text hesla

akropodion [gr.], skr. ap — najprednejší antropometrický bod zaťaženej nohy; nachádza sa na konci prvého alebo druhého prsta.

Zverejnené v auguste 1999.

Akropodion [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akropodion