akrázie

Text hesla

akrázie, Acrasiomycetes, bunkové slizovky — trieda slizoviek. Efemérne, v prírode ťažko pozorovateľné organizmy žijúce na rastlinných zvyškoch a v pôde. Základom stielky sú voľné jednojadrové améby, ktoré sa pred tvorbou rozmnožovacích orgánov zoskupujú do pseudoplazmódia. Rozmnožovacím orgánom je plodnička (sorokarp) tvorená stopkou, ktorá nesie jednu spóru, prípadne zhluk spór (sórus).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 15. novembra 2017.

Akrázie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akrazie