aklimácia

Text hesla

aklimácia [gr.] — prispôsobovanie sa organizmu zmene len jedného faktora vonkajšieho prostredia (napr. zmene teploty).

Zverejnené v auguste 1999.

Aklimácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aklimacia