akládium

Text hesla

akládium [lat.] — bot. stopka vrcholového kvetu vrcholíkového (cymózneho) súkvetia.

Text hesla

akládium [lat.] — bot. stopka vrcholového kvetu vrcholíkového (cymózneho) súkvetia.

Zverejnené v auguste 1999.

Akládium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akladium