akaricídy

Text hesla

akaricídy [gr. > lat.] — chemické prípravky (zoocídy) určené na ničenie roztočov predovšetkým na poľnohospodárskych kultúrach. Pôvodne používaný azobenzén bol nahradený chlórovanými derivátmi difenylsulfónu (tetradifon, chlórfenson), aromatickými amidínmi (chlórdimeform), nitroderivátmi alkylfenolov (binapacryl a dinocap, obchodný názov Karathane) a organociničitými zlúčeninami (cyhexatin, obchodný názov Plictran). Akaricídne účinky majú aj viaceré organofosfátové insekticídy (Actellic, fenitrotion) a pyretroidy. Z anorganických látok je proti roztočom účinná koloidná síra.

Zverejnené v auguste 1999.

Akaricídy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akaricidy