akalkúlia

Text hesla

akalkúlia [gr. + lat.], acalculia — neschopnosť operovať s číselnými symbolmi (uskutočňovať jednoduché aritmetické operácie). Môže, ale nemusí byť spojená s poruchou inteligencie; často sprevádza iné poruchy (napr. afáziu). Vždy je príznakom organického poškodenia mozgu, najmä jeho dominantnej hemisféry, najčastejšie pri nádoroch a cievnych poruchách.

Zverejnené v auguste 1999.

Akalkúlia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akalkulia