akademický balet

Text hesla

akademický balet, aj klasický balet — v európskom tanečnom umení označenie tradičnej umeleckej formy baletných inscenácií založených na princípoch klasického tanca, stabilizácii veľkých tanečných foriem (grand pas, pas d’action, pas de deux a i.) a ich elementov (adagio, variácie, coda a i.), dominujúceho sólového tanca, najmä ženského, veľkých zborových scén a divertissementov, ako aj na reforme baletnej hudby, ktorú predstavujú diela P. I. Čajkovského. Termín má pôvod v ruskej baletnej teórii.

Zverejnené v auguste 1999.

Akademický balet [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akademicky-balet