akademické divadlo opery a baletu

Text hesla

akademické divadlo opery a baletu — názov divadiel v bývalom Sovietskom zväze, ktorý sa od 1919 priznával divadlám ako čestný titul za veľké zásluhy na rozvoji operného a baletného umenia i za vysoký stupeň profesionálneho majstrovstva. Sieť akademických divadiel pôvodne združovala divadlá, ktoré mali garantovanú finančnú podporu štátu.

Zverejnené v auguste 1999.

Akademické divadlo opery a baletu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akademicke-divadlo-opery-baletu