ajatolláh

Text hesla

ajatolláh [arab.] — titul najvyšších náboženských predstaviteľov v šíitskom islame. Dosiahnu ho len najučenejší duchovní (mudžtahidovia), ktorí však okrem vzdelania musia byť aj všeobecne obľúbení a populárni. Autorita ajatolláha je jednoznačná, ním vydané rozhodnutie (→ fatva) je nezvratné, nedá sa odvolať, spochybniť alebo posudzovať. Vyšším stupňom je ajatolláh al-uzmá (najvyššie Božie znamenie). Väčšina ajatolláhov pôsobí v Iráne (→ Chomejní).

Zverejnené v auguste 1999.

Ajatolláh [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ajatollah