Aïn-Sefra

Text hesla

Aïn-Sefra, oficiálny prepis Ayn Safrá — mesto v záp. Alžírsku vo vilájete Naama vo Veľkom Atlase 48 km vých. od marockých hraníc; 48-tis. obyvateľov (2008). Založené 1881 ako francúzske posádkové mesto. Obchod s výrobkami dovezenými nomádskymi Berbermi (vlna, kože, ovce, soľ).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 28. júla 2016.

Aïn-Sefra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ain-sefra