Aïn-Salah

Text hesla

Aïn-Salah, oficiálny prepis Ayn Sálih, predtým In Salah — mesto v oáze v str. Alžírsku vo vilájete Tamanrasset; 33-tis. obyvateľov (2008). Dopravná križovatka na Transsaharskej ceste.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 28. júla 2016.

Aïn-Salah [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ain-salah