AIDS

Popis ilustrácie

AIDS, sérologická diagnostika od nakazenia po smrť jedinca

Text hesla

AIDS, syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti, angl. Acquired Immune Deficiency Syndrome — nákazlivá choroba vyvolaná retrovírusom HIV. Sú známe 2 typy vírusu, HIV-1 a HIV-2, ktoré spôsobujú vážne defekty v imunitnom systéme. Súčasnú pandémiu AIDS vyvoláva najmä HIV-1, ktorý je virulentnejší. Prenáša sa homosexuálnym aj heterosexuálnym stykom, transfúziou nakazenej krvi a niektorých krvných produktov, transplantáciou orgánov a tkanív od infikovaného darcu, od chorej matky na plod, prípadne materským mliekom. HIV infikuje najmä bunky, ktoré majú na povrchu diferenciačný znak CD4 (CD4+), predovšetkým pomocné T lymfocyty, dendritové bunky a makrofágy.

Po infekcii sa objavia najprv nešpecifické prejavy ako zvýšenie teploty, malátnosť, potenie, bolesti kĺbov, svalov a hlavy, hnačky a zväčšenie lymfatických uzlín, môžu sa vyskytnúť aj nervové poruchy. Príznaky trvajú 3 – 14 dní, u väčšiny nakazených sa však neobjavujú vôbec. Asi po 3 mesiacoch sa v krvi objavia protilátky proti niektorým antigénom vírusu (anti-p24, anti-gp41, anti-gp120), čo je diagnostickým znakom infekcie a súčasne jej latentného obdobia bez klinických príznakov, ktoré môže trvať až 11 rokov. Toto obdobie sa končí aktiváciou choroby, po ktorej o 6 – 30 mesiacov nasleduje smrť. Aktivácia sa diagnosticky prejavuje znížením hladiny protilátok proti antigénom HIV a úbytkom pomocných (CD4+) T lymfocytov v periférnej krvi. Ak ich počet klesne pod 0,2 · 109/l, považuje sa nakazený človek za ťažko chorého, aj keď ešte nemá rozvinuté klinické príznaky. Z nich sa najčastejšie objavujú najmä infekcie vyvolané normálne nepatogénnymi mikroorganizmami (zápaly pľúc spôsobené hubou Pneumocystis jirovecii – až 50 % chorých) a niektoré nádory s rýchlym priebehom (Kaposiho sarkóm – asi 30 % postihnutých). Približne u 70 % chorých sa objavuje demencia a zmeny psychomotorických funkcií pravdepodobne zapríčinených priamou HIV infekciou gliových buniek v mozgu.

U niektorých pacientov sa nevyvinie typický klinický obraz AIDS, ale súbor príznakov označovaný ako ARC (komplex spojený s AIDS, AIDS Related Complex), pri ktorom chýbajú sprievodné infekcie a nádory, charakterizuje ho však lymfadenopatia (generalizované zväčšenie lymfatických uzlín). ARC môže, ale aj nemusí vyústiť do klinicky plne rozvinutého AIDS.

Diagnostika AIDS je sérologická, imunologická – určovanie množstva CD4+-T buniek, prípadne pomeru CD4+: CD8+ v periférnej krvi (CD8+ – diferenciačný znak cytotoxických a T lymfocytov), klinická a anamnestická. AIDS najčastejšie postihuje ľudí z tzv. rizikových skupín (narkomanov, promiskuitných jedincov, prostitútky, homosexuálov). Terapia je zatiaľ len čiastočná – inhibuje sa rozmnožovanie HIV v nakazených bunkách (najčastejšie azidotymidín), čím sa predlžuje obdobie bez klinických príznakov, ale po ich rozvinutí sa vyliečenie nedosiahne. Najúčinnejšou preto zostáva prevencia: vylúčenie rizikového sexu, používanie prezervatívu, jednorazových injekčných striekačiek ap. Očkovacia látka v súčasnosti nie je k dispozícii.

Zverejnené v auguste 1999.

AIDS [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aids