aide-mémoire

Text hesla

aide-mémoire [edmemuár; fr.] — v diplomatickom styku písomnosť (osobitný druh diplomatickej korešpondencie) s presným záznamom obsahu ústneho oznámenia, aby sa predišlo nedorozumeniu týkajúcemu sa zmyslu toho, čo bolo prednesené. Nie sú na nej uvedené adresa, podpis ani pečiatka a nie je taká formálna ako diplomatická nóta.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 22. novembra 2017.

Aide-mémoire [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aide-memoire