aichmofóbia

Text hesla

aichmofóbia [gr.], aichmophobia — nemotivovaný intenzívny strach z ostrých predmetov (napr. z nožov, ihiel). Je príznakom neurózy alebo depresie; môžu ju sprevádzať výrazné telesné príznaky (potenie, tachykardia). Postihnutí sa vyhýbajú úkonom, pri ktorých prichádzajú do kontaktu s predmetmi fóbie; mávajú silné mravné cítenie, ktoré často vyvoláva pocity viny.

Zverejnené v auguste 1999.

Aichmofóbia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aichmofobia