AIBN

Text hesla

AIBN, 2,2’-azobis(izobutyronitril), (CH3)2(CN)C–N=N–C(CN)(CH3)2 — biela kryštalická látka s teplotou topenia 107 °C (s rozkladom); jedovatá. Zahrievaním sa rozkladá, uvoľňuje sa dusík N2 a vznikajú radikály (CH3)2(CN)C·. Často sa používa ako iniciátor a fotoiniciátor radikálových reakcií a niekedy ako nadúvadlo pri výrobe elastomérov a plastov.

Zverejnené v auguste 1999.

AIBN [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aibn