Ahmad ibn Túlún

Text hesla

Ahmad ibn Túlún, 835 – marec 884 Antiochia — zakladateľ egyptskej arabskej dynastie Túlúnovcov, 868 – 883 vládca Egypta, 877 pripojil k svojej provincii Palestínu a Sýriu. Prestal platiť poplatky abbásovskému kalifovi, zaslúžil sa o nový rozkvet Egypta. Hlavné mesto Fustát (dnes časť Káhiry) rozšíril o novú sídelnú štvrť s palácmi, nemocnicou a ibn Túlúnovou mešitou (876 – 879), ktorá sa zachovala dodnes.

Zverejnené v auguste 1999.

Ahmad ibn Túlún [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ahmad-ibn-tulun