áhinsa

Text hesla

áhinsa [sanskrit] — princíp nenásilia a neubližovania živým tvorom. Východiskom je presvedčenie, že násilie sa obráti proti tomu, kto ho koná. Úzko súvisí s vierou v prevteľovanie duší a v odplatu činov v nasledujúcich zrodeniach. Myšlienka áhinsy je bežná v hinduistickej filozofii (→ hinduizmus), ďalej ju rozvinul buddhizmus, ale najmä džinizmus, v ktorom je najdôležitejšou zásadou. Do západných jazykov sa pojem dostal najmä vďaka M. K. Gándhímu, ktorý považoval áhinsu za jeden zo základných mravných príkazov a používal ju ako morálnu aj politickú zbraň.

Zverejnené v auguste 1999.

Áhinsa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ahinsa