agrogeochémia

Text hesla

agrogeochémia [gr.] — odbor geochémie skúmajúci poľnohospodársky využívané (agronomické) krajinné celky. Objektmi sa zaoberá na atomárnej úrovni, pričom využíva poznatky agrochémie. Pohyb (migráciu) chemických prvkov v rámci daného krajinného celku skúma vo vodnom a vzdušnom prostredí.

Zverejnené v auguste 1999.

Agrogeochémia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agrogeochemia