agrobiológia

Text hesla

agrobiológia [gr.] — odvetvie biológie zaoberajúce sa biologickými zákonitosťami uplatňujúcimi sa v poľnohospodárstve.

Zverejnené v auguste 1999.

Agrobiológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agrobiologia