agrément

Text hesla

agrément [fr.], aj agremán — schválenie, súhlas; súhlas prijímajúceho štátu s poverením diplomatického zástupcu vysielajúceho štátu. Ak súhlas nie je udelený, treba nájsť na túto funkciu inú osobu. Podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch (1961) prijímajúci štát nie je povinný uviesť dôvody, prečo agrément neudelil.

Zverejnené v auguste 1999.

Agrément [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agrement