agregátne plazmódium

Text hesla

agregátne plazmódium, agregované plazmódium, nepravé plazmódium, pseudoplazmódium — bot. plazmatická hmota, masa tvorená z nahých voľne pospájaných buniek, ktoré možno od seba oddeliť tlakom; charakteristická pre triedu akrázie (Acrasiomycetes) z oddelenia slizovky (Myxophyta). Opak→ fuzionované plazmódium.

Zverejnené v auguste 1999.

Agregátne plazmódium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agregatne-plazmodium