agregácia

Text hesla

agregácia [lat.] — stmelenie, zhlukovanie; nahromadenie do jedného celku;

biol. 1. nahromadenie väčšieho množstva organizmov na určitom mieste, pričom medzi nimi nevzniká vzájomný vzťah. Agregácia môže byť homotypická, zahŕňajúca jeden druh živočícha (napr. skupina húseníc vyliahnutých z jednej znášky vajíčok), alebo heterotypická, zahŕňajúca viac druhov (napr. skupina rôznych druhov organizmov pri veľkom zdroji potravy);

2. dočasný porast, zoskupenie rôznych druhov rastlín na novej, neporastenej ploche (napr. na stavenisku, náplavoch riek); rastliny sa sem šíria semenami, ktoré roznáša vietor alebo iný činiteľ, alebo podzemkami a poplazmi.

Zverejnené v auguste 1999.

Agregácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agregacia