agravácia

Text hesla

agravácia [lat.], aggravatio — zveličovanie zdravotných ťažkostí, ktoré osoba reálne má. Rozlišuje sa vedomá agravácia (kombinuje sa so simuláciou) alebo nekompletne vedomá agravácia (súčasť účelovej reakcie). K agravácii majú predpoklad najmä osoby s nekvalitnou sociálnou adaptáciou.

Zverejnené v auguste 1999.

Agravácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-29 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agravacia